หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย : admin
อ่าน : 7352
อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1. สายงานสัสดี จำนวน 60 อัตรา
2. สายงานการเงิน จำนวน 18 อัตรา
3. สายงานการสารวัตรทหาร จำนวน 2 อัตรา
4. สายงานทั่วไป จำนวน 41 อัตรา
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้ http://www.radd-atc.com/2222.html คลิ๊กเลย
การสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่
14 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://www.radd-atc.com
ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นผู้สมัครสอบ สายงานทั่วไป จะต้องเดินทางมาตรวจสอบคุณวุฒิที่จะใช้สมัครด้วยตนเอง
จากกรมสารบรรณทหารบก ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 มีนาคม 2562 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกก่อน