[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 สอบทหาร กรมยุทธศึกษา ยศ.ทบ. ติว สอบเลื่อนฐานะ สอบพลเรือน นักเรียนนายสิบ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Thai     
ค้นหา   
ติวสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบก คุณวุฒิปริญญาตรี สายงานทั่วไป สายงานสัสดี สายงานการเงิน สายงานสารวัตรทหาร สัสดีกองหนุน พลเรือน นักเรียนนายสิบ
เมนูหลัก
ช่องทางติดต่อ

@gwthailand

เส้นทางนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่เราค้นหา ขอเพียงมีใจมุ่งมั่นถามในสิ่งที่เราต้องการก็จะเจอ..


สายตรง  088-2944249

แนวข้อสอบเข้าเป็นนายทหาร
แนวข้อสอบเข้าเป็นนายสิบ
ค้นหาจาก google
พยากรณ์อากาศ
 
กรุณาให้ข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับ

   คุณหาเว็บนี้เจอจากที่ไหน?


 1. ค้นหาจาก Google
 2. จาก Webboard ทั่วไป
 3. จาก Facebook
 4. เพื่อนแนะนำ
 5. แหล่งอื่นๆ  
สายงานสัสดี นป. ปี 61  
 

สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบวิชาสายงานสัสดี ยศ.ทบ. ประจำปี 61

สำหรับการสอบสายทหาร ท่านเดินมาถูกทางแล้ว...

แนะนำให้ผู้ที่จะสอบฯ ยศ.ทบ. ศึกษาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป เพราะการเตรียมตัวที่ดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง....

สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนเว็บไซต์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เรามีแนะแนวเชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษาของตนเองเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความจำนงค์มาที่ 088-2944249 ID Line : armybook 

ตัวอย่างข้อมูลแนะแนวประกอบด้วย

1. วิชาความรู้ทั่วไปครบทุกวิชา

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ศาสนา-ศิลธรรม
 • ความรู้ทั่วไป
 • แนวข้อสอบเด็ดๆ ในกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป มีให้อ่านและศึกษาอย่างมากมาย

2. วิชาสายงานสัสดี

 • คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.ศ.2529 (1173/2528)
 • คำสั่งกองทัพบก ที่  29/2517
 • ตำรา ตพ.
 • พรบ.รับราชการทหาร 2497
 • บันทึกข้อตกลง
 • กฏกระทรวง
 • แบบพิมพ์ต่างๆ
 • แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบเด็ดๆ เกร็ดเด็ดๆ ในสายงานสัสดี

3. อื่นๆ ที่รวบรวมไว้ เกี่ยวข้องและเคยออกสอบมาทั้งน้าน อยู่หมัด!!


ตัวอย่างตำราและแนวข้อสอบ180.  พระภิกษุจำลองฯ   เข้ารับการตรวจเลือกฯ ที่อำเภอหนึ่ง  เมื่อปี 2551  ที่ผ่านมา  ผลการตรวจเลือก

          ปรากฏว่า  จับสลากถูกเข้ากองประจำการ ทบ.2  ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกหมายนัด  ท่านจะต้อง

          บันทึกข้อความในบรรทัด  ให้มา  ณ  ที่ ............ตามข้อใดจึงจะถูกต้อง

                1.  “ที่ว่าการอำเภอ.....................”

                2.  “ศาลาประชาคมอำเภอ....................”

                3.  “ให้ลาสิกขา”  และ  ให้มา   ณ   ที่  “ศาลาประชาคมอำเภอ................”

                4.  “ให้ลาสิกขาภายในกำหนด  10  วัน”  และให้มา  ณ  ที่  “ที่ว่าการอำเภอ...............”

181.  การลงบัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ  ในช่อง “ขาด”  จะต้องลงจำนวนคนตามข้อใด

                1.  ลงจำนวนคนแต่ละอำเภอที่ได้จำหน่ายขาดไว้ตามที่ปรากฏในบัญชีเรียกฯ

                2.  ลงจำนวนคนที่อยู่ในบัญชีคนที่ขาดการตรวจเลือกฯ ของอำเภอในแต่ละวัน ตามที่ปรากฏใน

                     บัญชีเรียกฯ

                3.  ลงจำนวนคนที่ได้จำหน่ายขาดในบัญชีเรียกฯ รวมกับจำนวนคนในบัญชีคนที่ขาดการตรวจ

                     เลือกของอำเภอในแต่ละวัน

                4.  ลงจำนวนคนแต่ละอำเภอที่ได้จำหน่ายขาดตามที่ปรากฏในบัญชีคนที่อยู่ในกำหนดเรียก

                     ธรรมดา

182.  การลงบัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ  ในช่อง  “ไม่มารับหมายตามมาตรา 25”  จะต้องลง

          จำนวนตามข้อใด

                1. ลงจำนวนคนแต่ละอำเภอที่ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกตามมาตรา25 ที่ปรากฏอยู่ทุก

                    บัญชีเรียกฯ

                2.  ลงจำนวนคนแต่ละอำเภอที่ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกตามมาตรา 25

                3.  ลงจำนวนคนแต่ละอำเภอที่ไม่ปรากฏวันรับหมายเรียกฯ ในบัญชีเรียกฯ ทุกบัญชีของแต่ละ

                     อำเภอ

                4.  ลงจำนวนคนที่ไม่มาแสดงตนรับหมายเรียกฯ ตามที่ปรากฏในหลักฐานหมายเรียกฯ ของ

                     อำเภอ

183.  ผู้ใดมีหน้าที่ลงนามในใบรับหลักฐานทหารกองเกิน

                1.  ประธานกรรมการตรวจเลือก

                2.  กรรมการสัสดีจังหวัด

                3.  เจ้าหน้าที่รับคำร้อง

                4.  คณะกรรมการตรวจเลือกทุกนาย

184.  การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกและการตรวจเลือกของฝ่ายปกครอง จะต้อง

          ดำเนินการในเดือนใด

                1.  เม.ย. ของทุกปี นับตั้งแต่การตรวจเลือกแล้วเสร็จ

                2.  พ.ค. – ส.ค. ของทุกปี  เพราะเป็นห้วงที่ ทบ. ตรวจการปฏิบัติหลังการตรวจเลือกฯ ประจำปี

                3.  ธ.ค.  ของทุกปี  เพื่อเตรียมการตรวจเลือกฯ ปีถัดไป

                4.  พ.ค. ของทุกปี

185.  ใครเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียก และ การตรวจเลือกเพื่อรายงานให้

          ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามลำดับการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกและการตรวจเลือก

           ฝ่ายปกครอง ข้อใดถูกต้อง

                1.  นายอำเภอ  -   ผู้ว่าราชการจังหวัด   -    มท.

                2.  นายอำเภอ  -   ผู้ว่าราชการจังหวัด   -    มท.   -   ทบ.

                3.  นายอำเภอ  -   ผู้ว่าราชการจังหวัด   -    มท.   -   ทบ.  -   กห.

                4.  นายอำเภอ  -   ผู้ว่าราชการจังหวัด   -    มท.   -   กห.

186.  ในการรายงานผลการสังเกตการณ์  ให้ผู้สั่งการสังเกตการณ์ทราบภายใน

                1.  7   วัน                              2.  10   วัน                           3.  15   วัน                             4.  20   วัน

187.  เมื่อผู้สั่งการสังเกตการณ์ได้รับรายงานผลการสังเกตการณ์แล้ว  ให้รวบรวมเสนอตามสายบังคับ

          บัญชาถึง ทบ.  ภายในเดือน......

                1.  พฤษภาคม                      2.  มิถุนายน                         3.  กรกฎาคม                       4.  สิงหาคม

188.  ในการสังเกตการณ์นี้ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หากมีข้อความใดขัดแย้งหรือไม่

           ตรงกับที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ให้ใช้ข้อความในคำสั่งฉบับนี้แทน  คำสั่งนี้สั่ง  ณ  วันที่

                1.  24   มกราคม   2517                                       2.  25   มกราคม  2517

                3.  25   ธันวาคม   2528                                    4.  25   ธันวาคม  2529

189.  ถ้าท่านถูกจัดให้ไปสังเกตการณ์    ในการเรียกชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในข้อใด

                1.  น. 1 ใช้ใบรับรองผลฯ (แบบ สด.43) เรียกชื่อตามลำดับแผ่น

                2.  คนที่มาเข้ารับการตรวจเลือกแล้วได้ให้ตัวลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในใบรับรองผลฯ

                     (แบบ สด.43) ท่อนที่ 2 และมอบใบรับรองผลฯ (แบบ สด.43) ให้เจ้าตัวถือไว้ เพื่อรอการ

                     ตรวจร่างกายต่อไป

                3.  คนที่อยู่ในกำหนดผ่อนผัน  น.1  ได้นำตัวไปรอที่โต๊ะประธานกรรมการ

                4.  คนที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือก  น.1  บันทึกในใบรับรองผลฯ (แบบ สด.43) และลงลายมือ

                     ชื่อไว้

190.  ชุดสังเกตการณ์ไปสังเกตการณ์ในการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจเลือกในขั้นตอนการตรวจ

           ร่างกาย  ข้อใดคณะกรรมการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ผนวกที่กำหนด

                1.  กรรมการสัสดีจังหวัดเรียกชื่อเข้าตรวจร่างกาย ตามบัญชีเรียกฯ ถูกต้องหรือไม่

                2.  กรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันชั้น 1  สาขาเวชกรรม ตรวจร่างกาย แล้ว

                     ปรากฏว่าเป็นคนจำพวก 2 , 3 , 4 ได้แจ้งให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ทราบด้วย

                     หรือไม่

                3.  คนจำพวกที่ 3 , 4  กรรมการแพทย์ได้ออก สด. 4 , 5  มอบให้กรรมการสัสดีจังหวัดรับไป

                     ถูกต้องหรือไม่

                4. คนจำพวกที่ 2  คณะกรรมการตรวจเลือกกำหนดให้วัดขนาดด้วย หรือไม่  ถ้าเห็นว่าคน

                    จำพวกที่ 1 พอ  ไม่ต้องวัดขนาด  น.2  ได้นำตัวไปรอที่โต๊ะประธานกรรมการ เพื่อให้

                   ประธานกรรมการดำเนินการปล่อยตัว  ถูกต้องหรือไม่

ยังมีเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะครับข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางเผยแพร่เพื่อใช้เป็นแนวทางการสอบ ยศ.ทบ. คุณวุฒิปริญญา เท่านั้น!!

มิได้มีไว้เพื่อจำหน่าย การค้า หรือเชิงพานิชย์แต่อย่างใด

บทความและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงไฟล์แนะแนว มีการเก็บรวบรวมมาจากหลายสถานที่หลายแหล่งข้อมูล โดยไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของหรือพบเครดิตระบุแหล่งที่มาไว้ในเนื้อหานั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการนำไปวิจัยหรือการศึกษาของตนเองเพิ่มเติม ขอขอบพระคุณเจ้าของเนื้อหาในไฟล์นั้นมา ณ ที่นี้ด้วย  หากทราบว่าเป็นการสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมายังเราเพื่อทำการลบหรือปรับปรุงแก้ไขให้ทันที

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์และเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ 

armybook.info

โทร. 088-2944249

Line ID : armybook